Keller Williams Inspire Realty - Dawid Boroski
KW Search Block Background Image
KW Search Block Background Image
KW Search Block Background Image

Hãy tìm ngôi nhà mơ ước của bạn

  Các thuộc tính

  Kiểm tra các thuộc tính nổi bật của tôi.

  Mới - 9.562 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  AC
  204 ACKERMAN Drive, Devils Lake, ND 58301

  Listing Courtesy Of: KW Inspire Realty Keller Williams, Dawid Boroski
  Mới - 194 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  4 bđ
  4 ba
  ft vuông
  ft vuông
  6321 56th, Fargo, ND 58104

  Listing Courtesy Of: Dakota Plains Realty
  Mới - 1 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  4 bđ
  3 ba
  ft vuông
  AC
  421 Rensvold, Moorhead, MN 56560

  Listing Courtesy Of: Park Co., REALTORS®
  Mới - 20 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  5 bđ
  3 ba
  ft vuông
  AC
  3085 44TH, Grand Forks, ND 58201

  Listing Courtesy Of: RE/MAX Grand, Kimberly Efta
  Mới - 4 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  4 bđ
  2 ba
  ft vuông
  AC
  515 22ND, Grand Forks, ND 58201

  Listing Courtesy Of: Crary Real Estate, Laurie J. Burkholder
  Mới - 1 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  2 bđ
  2 ba
  ft vuông
  AC
  3720 CHERRY #E-19, Grand Forks, ND 58201

  Listing Courtesy Of: Accurate REI, David Nord
  Mới - 148 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  4 bđ
  2 ba
  ft vuông
  ft vuông
  1818 52, Fargo, ND 58103

  Listing Courtesy Of: eXp Realty (3523 FGO)
  Mới - 1 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  2 bđ
  2 ba
  ft vuông
  ft vuông
  203 6th #101, Moorhead, MN 56560

  Listing Courtesy Of: Park Co., REALTORS®
  Mới - 1 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  3 bđ
  3 ba
  ft vuông
  AC
  914 2nd, Fargo, ND 58102

  Listing Courtesy Of: Park Co., REALTORS®
  Mới - 46 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  4 bđ
  3 ba
  ft vuông
  AC
  6035 8th, Fargo, ND 58078

  Listing Courtesy Of: eXp Realty (3523 FGO)
  Mới - 1 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  4 bđ
  2 ba
  ft vuông
  AC
  1106 5th, Fargo, ND 58103

  Listing Courtesy Of: RE/MAX Realty 1
  Mới - 360 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  3 bđ
  3 ba
  ft vuông
  AC
  3631 Evergreen, Fargo, ND 58102

  Listing Courtesy Of: Park Co., REALTORS®
  Mới - 291 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  3 bđ
  2 ba
  ft vuông
  ft vuông
  2521 FULTON, Fargo, ND 58104

  Listing Courtesy Of: Century 21 FM Realty
  Mới - 3.669 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  4 bđ
  4 ba
  ft vuông
  AC
  1909 20th, East Grand Forks, MN 56721

  Listing Courtesy Of: Beycome Brokerage Realty LLC
  Mới - 335 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  4 bđ
  3 ba
  ft vuông
  ft vuông
  7744 FIREFLY, Horace, ND 58047

  Listing Courtesy Of: eXp Realty (3523 FGO)
  Mới - 376 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  4 bđ
  4 ba
  ft vuông
  ft vuông
  3521 GRANDWOOD, Fargo, ND 58102

  Listing Courtesy Of: eXp Realty (3523 FGO)
  Mới - 21 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  Tăng giá (1ngày)
  5 bđ
  4 ba
  ft vuông
  AC
  4776 Woodhaven, Fargo, ND 58104

  Listing Courtesy Of: REALTY XPERTS
  Mới - 843 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  Rớt giá (1ngày)
  3 bđ
  2 ba
  ft vuông
  AC
  302 EAST 2, Cavalier, ND 58220

  Listing Courtesy Of: Dakota Plains Realty, Kevin Kasprick
  Mới - 46 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  4 bđ
  3 ba
  ft vuông
  AC
  4505 Blue Stem, Moorhead, MN 56560

  Listing Courtesy Of: eXp Realty (3523 FGO)
  Mới - 1 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  5 bđ
  4 ba
  ft vuông
  ft vuông
  2305 38, Moorhead, MN 56560

  Listing Courtesy Of: Coldwell Banker Element Realty
  Mới - 48 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  3 bđ
  2 ba
  ft vuông
  AC
  4518 13th, Moorhead, MN 56560

  Listing Courtesy Of: eXp Realty (3523 FGO)
  Mới - 2.979 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  4 bđ
  1 ba
  ft vuông
  AC
  210 Merriam, Thief River Falls, MN 56701

  Listing Courtesy Of: USA Realty Thief River Falls
  Mới - 1.986 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  4 bđ
  2 ba
  ft vuông
  AC
  20074 PR 216, Grunthal, MB R0A0R0

  Listing Courtesy Of: Keller Williams Real Estate Services
  Mới - 3.743 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  Rớt giá (1ngày)
  3 bđ
  2 ba
  ft vuông
  AC
  1109 MOUNTAIN, Walhalla, ND 58282

  Listing Courtesy Of: BEX Realty, Jeffrey Hagel
  Mới - 44 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  3 bđ
  3 ba
  ft vuông
  AC
  5555 Lori, Fargo, ND 58078

  Listing Courtesy Of: Century 21 FM Realty
  Mới - 2 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  4 bđ
  2 ba
  ft vuông
  ft vuông
  403 Pearl, Buffalo, ND 58011

  Listing Courtesy Of: Dakota Plains Realty
  Mới - 232 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  4 bđ
  2 ba
  ft vuông
  ft vuông
  1132 MARLYS, West Fargo, ND 58078

  Listing Courtesy Of: eXp Realty (3240 WF)
  Mới - 24 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  3 bđ
  2 ba
  ft vuông
  AC
  1839 41ST, Grand Forks, ND 58201

  Listing Courtesy Of: Thomsen Homes, Nate Anderson
  Mới - 24 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  3 bđ
  3 ba
  ft vuông
  AC
  1803 41ST, Grand Forks, ND 58201

  Listing Courtesy Of: Thomsen Homes, Nate Anderson
  Mới - 24 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  4 bđ
  3 ba
  ft vuông
  AC
  1851 41, Grand Forks, ND 58201

  Listing Courtesy Of: Thomsen Homes, Nate Anderson
  Mới - 123 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  3 bđ
  3 ba
  ft vuông
  AC
  2901 18th, Fargo, ND 58103

  Listing Courtesy Of: REALTY XPERTS
  Mới - 232 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  3 bđ
  3 ba
  ft vuông
  ft vuông
  7328 23, Fargo, ND 58104

  Listing Courtesy Of: eXp Realty (3240 WF)
  Mới - 49 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  3 bđ
  3 ba
  ft vuông
  ft vuông
  6862 Joseph, Fargo, ND 58047

  Listing Courtesy Of: eXp Realty (3523 FGO)
  Mới - 6.262 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  AC
  26203 154th, Barnesville, MN 56514

  Listing Courtesy Of: Re/Max Advantage Plus
  Mới - 6.263 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  AC
  26085 154th, Barnesville, MN 56514

  Listing Courtesy Of: Re/Max Advantage Plus
  Mới - 6.263 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  AC
  26026 154th, Barnesville, MN 56514

  Listing Courtesy Of: Re/Max Advantage Plus
  Mới - 6.263 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  AC
  26088 154th, Barnesville, MN 56514

  Listing Courtesy Of: Re/Max Advantage Plus
  Mới - 6.262 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  AC
  26147 154th, Barnesville, MN 56514

  Listing Courtesy Of: Re/Max Advantage Plus
  Mới - 382 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  3 bđ
  2 ba
  ft vuông
  AC
  1016 BELMONT, Grand Forks, ND 58201

  Listing Courtesy Of: Oxford Realty, Julie Kinneberg
  Mới - 6.263 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  AC
  26029 154th, Barnesville, MN 56514

  Listing Courtesy Of: Re/Max Advantage Plus
  Mới - 283 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  Rớt giá (1ngày)
  3 bđ
  1 ba
  ft vuông
  AC
  524 Saint Paul, Thief River Falls, MN 56701

  Listing Courtesy Of: Nordin Realty Inc.
  Mới - 385 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  6 bđ
  3 ba
  ft vuông
  ft vuông
  3532 LINCOLN, Fargo, ND 58104

  Listing Courtesy Of: Park Co., REALTORS®
  Mới - 523 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  4 bđ
  3 ba
  ft vuông
  ft vuông
  2583 FULTON, Fargo, ND 58104

  Listing Courtesy Of: Dakota Plains Realty
  Mới - 123 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  4 bđ
  4 ba
  ft vuông
  ft vuông
  5126 Rose Creek, Fargo, ND 58104

  Listing Courtesy Of: Park Co., REALTORS®
  Mới - 27 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  3 bđ
  2 ba
  ft vuông
  AC
  1216 7TH, Grand Forks, ND 58203

  Listing Courtesy Of: Oxford Realty, Laurie Tweten
  Mới - 287 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  Rớt giá (2ngày)
  3 bđ
  2 ba
  ft vuông
  AC
  1454 20th, Fargo, ND 58103

  Listing Courtesy Of: Park Co., REALTORS®
  Mới - 140 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  6 bđ
  4 ba
  ft vuông
  AC
  111 50th, Fargo, ND 58078

  Listing Courtesy Of: Park Co., REALTORS®
  Mới - 150 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo
  3 bđ
  2 ba
  ft vuông
  AC
  720 10th, Hawley, MN 56549

  Listing Courtesy Of: Gallery of Homes, 218-839-7700, Daniel Pflugshaupt
  Mới - 4 tiếng
  Nhà mở
  Chuyến tham quan ảo